אבני מדרך נפוצים מאוד בשימוש בסלילת שבילים ובחיפוי משטחים גדולים בשילוב חלוקי נחל או אבני טוף. התקנתן קלה מאוד ליישום וניתן לבצע אותה באופן עצמאי.