חלוקי נחל חמרה


חלוקי נחל חמרה בולטים בגוון החמרה היוצא דופן שלהם. ניתן לשלבם בכל גינה, גוונם יבלוט עוד יותר בשילוב צמחייה או מים.