פנסית דו-נוצתית


פנסית דו-נוצתית הוא עץ נוי רחב נוף בגודל בינוני המתחיל לפרוח בתחילת הסתיו. לעץ הפנסית פרחים צהובים ולקט ורוד הדומה בצורתו לפנסי רחוב.

במשתלת סלע איתן קיימים עצי פנסית בגילאים שונים, מוכנים לנטיעה בגינה.

פנסית דו-נוצתית