תערובת שתילה וקומפוסט מוכנה לשימוש


תערובת שתילה מנופה ונקיה, מעורבת בקומפוסט ומוכנה לשימוש. התערובת מומלצת לעציצים, אדניות, ומילוי בגינות.

ניתן להזמין תערובת שתילה במשאית עד לגינה, בשקים בנפח קוב או 50 ליטרים.

תערובת שתילה