למה להעתיק עצים?


מה זה העתקת עצים ומהם הסיבות שבגללן מעתיקים עצים?

העתקת עצים הוא תהליך מורכב שבו מעבירים עץ בוגר מנקודה א' לנקודה ב' בצורה בטוחה על מנת לשמור עליו בריא.

העתקת עצים ברב המקרים מתבצעת בשל שינויים המתבצעים באזור כמו בנייה חדשה, עיצוב ותכנון גינה חדשה, סלילת כביש, סלילת שבילים וכד', או במקרים בהם העץ מהווה סכנה או ממוקם במקום העשוי להפריע או לפגוע בבתים, בשדה הראייה וכו'. במקרים אחרים, נדירים יותר, עצים עתיקים או עצים נדירים מועתקים ממוקמם על מנת לשמר אותם.

אולי יעניין אותך גם שירותים